KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEMlLERİ İLE İLGİLİ POLİTİKA

Bu kişisel verilerin işleme politikası (bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır), Globalmedik (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ile kişisel verilerin işlenmesine ilişkin prosedürü ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri belirlemektedir. ( “Biz”, “Bizim”) ve globalmedik’in kullanımından doğan ilişkiyi yöneten Kullanıcı (bundan böyle “Kullanıcı”, “Siz”, “Sizin” olarak anılacaktır). Web sitesi (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) ve Şirket tarafından Kullanıcıya sunulan diğer hizmetler (bundan böyle “Hizmetler”, “Hizmet” olarak anılacaktır).

Kullanıcı, Web Sitemizi ve/veya Hizmetlerimizi kullanarak, bu Gizlilik Politikasını tamamen kabul eder ve Şirkete, bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak bilgi toplama, kullanma ve/veya işlenmesine izin verir ve Kullanıcı, bu işlemleri yapmamıza izin veriyor.  Kişisel verilerinizin yasal amaçlarla toplandığını size bildiriyoruz.  Kişisel verilerinizi paylaşmadan, Seçtiğiniz Hizmetleri Size sağlayamayız.  Bu nedenle kişisel verilerin toplanması gereklidir.

Kullanıcıların kişisel bilgileri globalmedik.com web sitesi tarafından işleniyor

Bu Politika çerçevesinde “kullanıcının kişisel bilgileri” şu anlama gelir:

– Kullanıcının herhangi bir biçimde veya siteyi kullanmanın diğer herhangi bir sürecinde site aracılığıyla bir uygulamadan ayrılırken kendisi hakkında bağımsız olarak sağladığı kişisel bilgiler.

– IP adresi, çerez bilgileri, kullanıcının tarayıcısı (veya siteye giriş yapmak içim kullanılan uygulama ile birlikte) hakkında bilgiler de dahil olmak üzere, https://globalmedik.com sitesi tarafından kullanıcının cihazında yüklü yazılım kullanılarak kullanımı sırasında otomatik olarak iletilen veriler erişim), erişim zamanı, istenen sayfanın adresi.

– globalmedik.com web sitesi hem kişisel hem de genel bilgilerinizi saklamak için çerezler kullanır.”Çerezler”, bir web sitesi tarafından tekrar ziyaret eden kişini tanımak, bir ziyaretçinin web sitesine erişmesini ,siteyi kullanmasını kolaylaştırmak, ziyaretçi isteklerini takip etmek ve içeriği geliştirmek için genel bilgiler toplamak için kullanılan küçük metin dosyalarıdır.Siteyi kullanarak, çerez kullanımına kabul ettiğiniz sayılır.

– Site ziyaretçileri için bilgi hizmetleri sağlamak ve/veya diğer işlemleri sağlamak amacıyla ek olarak siteye veriler, bu kaynağın faaliyetlerine uygun sayılanlar:

  • soyadı
  • ad
  • IP adresi
  • e-posta
  • E-posta adresi;
  • Kimlik veya kimlik numarasının bir kopyası.

Size en iyi hizmet sunabilmemiz için, başvuru formu, destek sohbeti veya WhatsApp, Viber, Telegram veya e-posta gibi üçüncü taraf iletişim uygulamarı aracılığıyla Bize talebinizin kısa bir açıklamasını yazılı olarak sağlamanız gerekiyor.Talep, tıbbi ve diğer kişisel ve/veya gizli verileri içerebilir.Bu tür bilgileri verirken dikkatli olun.Globalmedik, sizden toplanan bu ve diğer bilgileri eksiksiz ve güvenli tutmak için her türlü çabayı göstermektedir, ancak öngörülemeyen teknik sorunlar ve/veya kontrolümüz dışındaki ve diğer sebepler nedeniyle tam güvenliği sağlayamıyoruz.Bu nedenle, Web Sitemizin ve/veya Hizmetlerimizin herhangi bir bölümünde bilgi sağlamaktan yalnızca siz sorumlusunuz.

Bu Politika sadece globalmedik.com web sitesi için geçerlidir ve kullanıcının globalmedik.com web sitesinde bulunan linkler aracılığıyla girebileceği üçüncü taraf web sitelerine uygulanmaz ve sorumlu değildir.Bu tür web sitelerinde başka kişisel bilgiler toplanabilir veya kullanıcıdan talep edilebileceği gibi diğer işlemler de yapılabilir.

Site genellikle kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez.Ancak globalmedik.com sitesi, kullanıcının bu kaynak formlarında önerilen konularda güvenilir ve yeterli kişisel bilgi sağladığını varsayar ve bu bilgileri güncel tutar.Kullanıcı, doğru bilgileri sağlamaktan sorumludur.

Kullanıcının kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

– Site, yalnızca hizmet sağlamak ve/veya kullanıcının globalmedik.com web sitesini ziyaret edenler için diğer değerleri sağlamak için gerekli olan kişisel verileri toplar ve saklar.

– Kullanıcıya talep edilen hizmetleri ve verileri sağlamak.

– Sitenin kullanımı, hizmetlerin sağlanması ile ilgili bildirimlerin, taleplerin ve bilgilerin gönderilmesi ve ayrıca kullanıcıdan gelen taleplerin ve uygulamaların işlenmesi dahil olmak üzere kullanıcı ile iletişim.

– Sitenin kalitesinin, kullanılabilirliğinin artırılması ve hizmetlerin geliştirilmesi.

– İstatistiksel analiz, idari ve pratik amaçlar.

Kullanıcının kişisel bilgilerinin işlenmesi ve üçüncü şahıslara aktarılması ile ilgili koşullar globalmedik.com web sitesi, aşağıdaki durumlarda kullanıcının kişisel bilgilerini üçüncü şahıslara aktarma hakkına sahiptir:

– Kullanıcı, bu tür verilerin sağlanmasında ifade edilen rıza ile bu tür işlemlere rıza gösterdiğini ifade etmiştir.

–Kişisel bilgiler Aktarımı, kullanıcının globalmedik.com belirli bir siteyi kullanmasının bir parçası olarak veya kullanıcı tarafından talep edilen hizmetleri sağlamak için gereklidir.

– Verilerin Kullanıcı tarafından seçilen Sağlayıcıya veya belirli bir Sağlayıcı seçilmemesi durumunda, Globalmedik tarafından seçilen sağlayıcıya, belirli kriterlere göre (sağlık durumu, tercih edilen ülke, Sağlayıcı ve Kullanıcı tarafından konuşulan dil, fiyat Kullanıcı tarafından talep edilen prosedür, vb.) fiyatı belirlemek veya Tıbbi Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan tıbbi hizmetler için aktarılabilir .

– Üçüncü tarafların, Web Sitesinin ve/veya Hizmetlerin işleyişiyle ilgili bağlamsal diğer reklamlar ve analitik hizmetler sağlamasına izin verebiliriz.Bu taraflar, IP adresiniz, MAC adresiniz, cihaz tanımlayıcılarınız, yazılım ve donanım bilgileriniz, saat diliminiz ve bilgi toplamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanım bilgileri dahil olmak üzere programın kullanımı hakkında bilgi toplamak için farklı tanımlayıcılar kullanabilir. otomatik tamam.

Kullanıcı tarafından kişisel bilgilerin değiştirmesi

Kullanıcı istediği zaman kendi tarafından verdiği kişisel bilgileri veya bir kısmını değiştirebilir (güncelle bilir, ekleme yapabilir) veya kaldırabilir

Bu işlemleri yapmak için aşağıdaki Mail adresine başvuruda bulunmanız gerekmektedir manager@globalmedik.com

Site, bu Gizlilik Politikasında kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkına sahiptir.  Mevcut sürümde değişiklik yapılırken son güncellemenin tarihi belirtilir.  Politikanın yeni versiyonunda aksi belirtilmedikçe, Politikanın yeni versiyonu yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak.

Gizlilik politikasını okudunuz ve anladınız ve bu vesile ile kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak toplanmasına, kullanılmasına ve işlenmesine izin veriyorsunuz.